Vingprojektet

Ölands kvarnförening har ännu en gång fått beviljat medel ur Konung Gustav VI Adolfs fond.

Dessa medel skall användas för att i första hand reparera vingar på Ölands väderkvarnar.

Du/Ni inbjudes härmed som kvarnägare att söka medel ur anslaget om Du/Ni har en kvarn som behöver nya vingar eller andra reparationer.

Medlen är begränsade och styrelsen har därför beslutat att bidraga med 20 000 för full uppsättning vingar oberoende av den totala kostnaden för reparationen. Andra reparationer kan ersättas enligt Ölands Kvarnförenings bedömning, dock högst 20000 kr.

Urvalet kommer att göras mot medlemmar i Ölands Kvarnförening och där kvarnen ligger i synligt läge vid större väg och i övrigt är väl skött och icke omgjord till någon form av fritidsbostad eller övernattningsrum.

Ansökan görs på blankett som finns att hämta på hemsidan www.olandskvarnforening.se  eller via sekreteraren

Ansökan skall vara föreningen tillhanda senast 15 mars och arbetet klart för slutbesiktning senast 30 september 2020. Därefter kan kvarnföreningen rekvirera beviljade medel ur fonden som så snart de erhållits betalas ut till berörda kvarnägare.
Hämta fil:
Intresseanmälan för deltagande i Konung Gustav VI Adolfs fond.doc  (27kB)
Senaste Uppdaterat

[2020-03-31] OBS! 
Läs mer...

[2020-02-24] Protokoll från
Läs mer...

[2020-02-18] Härmed inbjudes Du till Årsmöte i Ölands Kvarnförening
Läs mer...

Grafik