Bygghyttan


Bygghyttan i gamla brandstationen i Spjutterum är nu igång. Detta tack vare mycket ideellt arbete och generösa bidrag. I bygghyttan är det möjligt att tillverka kvarndetaljer av olika slag. Gångåssvarven har modifierats ganska ordentligt och är en stor tillgång när det gäller att tillverka nya gångåsar.

Bygghyttan på YouTube

För att hyra bygghyttan i Runsten eller den tillhörande utrustningen görs bokning på följande länk.

http://calender.yahoo.com
Yahoo-id: olandskvarnforening
Password: bygghyttan

Koden till dörrlåset kan erhållas från någon i styrelsen. Efter användning skall verktyg återställas och lokalen städas.

Fakturering kommer att ske enligt följande:
Entreprenörer       500: -/dag
Icke medlem        300: -/dag
Kvarnlyften          300: -/kvarn
Betalande medlem får nyttja bygghyttan fritt.

Det finns nya lösa spjäll i Bygghyttan till förmedling om någon behöver sådana.
Likaså finns två grova ekstockar lämpliga till gångås till försäljning.

Vid ev. problem kontakta ordf. Kennerth Gustafsson 0485-31811 el 070-5505484


Senaste Uppdaterat


[2019-05-22] Vid årsmötet den 2 mars 2011 delades för första gången utmärkelsen
Läs mer...

[2019-05-22] Utvändigt
Läs mer...

[2019-05-17] Sponsorer 2017:
Läs mer...

Grafik