Vi kämpar för varenda kvarn


Kvarnkungen

Ölands Kvarnförening arbetar för att bevara Ölands väderkvarnar.

Vi grundades 2008 och är en ideell, partipolitiskt och religöst obunden förening.

Vårt huvudsyfte är att öka intresset och sprida kunskap om de öländska väderkvarnarna. Vi vill även hjälpa till att förmedla erfarenheter och kontakter för att arbetet med att bevara, återuppbygga och renovera kvarnar skall fortlöpa.

Vi tar tacksamt emot bidrag, stora som små!

Bygghyttan på YouTube

 


Senaste Uppdaterat

[2021-02-09]  
Läs mer...

[2021-01-20] Ölands kvarnförening har ansökt och fått beviljat medel ur Konung Gustav
Läs mer...

[2020-09-20] Diplomerade kvarnreparatörer
Läs mer...

Grafik