Årsmötes reportage 2018

Årsmöte i Ölands Kvarnförening.

Ölands Kvarnförening har avhållit sitt 10 årsmöte. 45 personer hade hörsammat kallelsen. Traditionsenligt hölls mötet i IOGT-lokalen i Gärdslösa och kvällen startade med Bengt-Görans kroppkakor.

Ordförande Kennerth Gustafsson inledde årsmötet med en tillbaka blick på förra årets verksamhet. Det framkom då att man i föreningens bygghytta tillverkat 45 kvarnvingar av senvuxen gran från Burträsk, tillverkat 2 gångåsar, färdigrapporterat det andra projektet med bidrag från Konung Gustav VI Adolfs fond, fått nytt bidrag beviljat från samma fond och från Riksantikvarieämbetet. Det senare bidraget skall användas till ett byggnadsvårdsläger till sommaren. Man har också genomfört en vingbyggarkurs med bra resultat och medverkat vid byggnadsvårdsdag i Glömminge och Äggröran i Runsten.

Birgit Gustafsson läste en gammal kvarndikt skriven på talspråk av Gustav Ahlqvist bördig från Strandskogen.

Ordföranden betonade vikten av att kvarnarna, som är bland de äldsta byggnaderna på Öland, vårdas och bevaras på ett kulturellt riktigt sätt.

Därefter vidtog mötesförhandlingarna under Carl Mageruds ledning. Förhandlingarna var snabbt avklarade. Det blev omval av ordförande Kennerth Gustafsson och ledamöterna Åke Nilsson, Jan-Erik Bernesson och Bertil Larsson. Suppleanten Erling Andersson omvaldes och Dick Berg nyvaldes. Fyllnadsval gjordes av Håkan Björkemar. Revisorer och valberedning omvaldes

Efter årsmötet höll Helena Victor från Kalmar Läns Museum ett mycket intressant och uppskattat föredrag om utgrävningarna vid Sandby Borg. Det blev många kvarstående frågetecken om vad som verkligen hände där på 400-talet.

 


Senaste Uppdaterat


[2019-05-22] Vid årsmötet den 2 mars 2011 delades för första gången utmärkelsen
Läs mer...

[2019-05-22] Utvändigt
Läs mer...

[2019-05-17] Sponsorer 2017:
Läs mer...

Grafik